12.september – „Svetový deň ústneho zdravia“

Svetovému dňu ústneho zdravia je venovaný 12. september. V tento deň sa v roku 1854 narodil zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI) Dr. Charlesa Gordona. Ústne zdravie v užšom slova zmysle predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda čo najmenej zubných kazov a zdravé ďasná. Zubný kaz a ochorenia ďasien patria medzi najrozšírenejšie ochorenia ľudskej populácie a pravidelne sa vyskytujú aj u detí. Týmto ochoreniam však môžeme predchádzať. Prevencia týchto ochorení vo veľkej miere závisí od každého jednotlivca a spočíva v správnej hygiene ústnej dutiny v širšom slova zmysle a v správnej výžive. Dôležitou zložkou prevencie je preventívna prehliadka u zubára, ktorá napomáha zachovaniu zdravých zubov a zabraňuje zdravotným problémom. Preventívnu zubnú prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v odbore stomatológia:

  • u detí a mladistvých do 18 rokov života dvakrát ročne
  • u dospelých jedenkrát ročne
  • dvakrát u žien počas tehotenstva - raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva

Starostlivosť o vaše zuby a zuby vašich detí berte vážne, v každom prípade je lepšia prevencia ako liečba. V rámci prevencie ochorení zubov a parodontu Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave bude od septembra 2012 realizovať Projekt Zajko - zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena, ktorého cieľom je zlepšenie ústneho zdravia detskej populácie a tým vytvorenie predpokladov k zlepšeniu ústneho zdravia aj v dospelosti. Hlavnou cieľovou skupinou projektu zameraného na zlepšenie orálneho zdravia sú 3 až 6 ročné deti, ktoré navštevujú materské školy v okrese Rožňava.

Zdravé ústa sú bránou k zdravému telu!


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2018 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design