46. ročník výstupu na Stromíš

(15.1.2023)Obec Vlachovo a organizátormi srdečne pozývajú všetkých turistov, milovníkov prírody, spoločensky a športovo založených ľudí na zimnú prechádzku vlachovským chotárom s cieľom na Stromíši. v sobotu 21. január 2023 ...viac


Voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo

(13.12.2022)Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove svojim uznesením č. 23/2022 zo dňa 12.12.2022 vyhlasuje výberové konanie voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo na deň 23.01.2023. ...viac


Referendum 2023 - Hlasovací preukaz

(9.12.2022)Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu ...viac


Referendum 2023 - Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

(15.11.2022)starosta obce Vlachovo vymenoval Martinu Rokfalušiovú za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie obce Vlachovo pre referendum vyhlásené na sobotu 21.januára 2023 ...viac


Referendum 2023 - Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

(9.11.2022)Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti úrčuje 1 volebný okrsok ...viac


Referendum 2023 - Referendová otázka

(9.11.2022)V referende konanom dňa 21. 1. 2023 budú voliči rozhodovať o tejto otázke: ...viac


Referendum 2023 - Informácia pre voliča

(9.11.2022)Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design