RTVS - Reportáž Regina

(8.6.2021)200 rokov od narodenia Emanuela I. Andrássyho ...viac


Výzva VSD na vykonianie výrubu

(19.5.2021)Výzva VSD na vykonianie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov ...viac


Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou

(12.5.2021)Obec Vlachovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, SNP 239, Vlachovo ...viac


Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Vlachovo / PS /

(25.03.2020)Oznámenie o VALNOM ZHROMAŽDENÍ, ktoré sa uskutoční korešpodenčnou formou ...viac


Plán rozvoja verejných vodovodov

(22.3.2021)Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 ...viac


Krízový štáb okresu Rožňava

(5.3.2021)Uznesenie č.1 zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Rožňava, konaného dňa 4.3.2021 ...viac


200 rokov od narodenia Emanuela I. Andrássyho

(3.3.2021)Dňa 03. marca 2021 uplynulo 200 rokov od narodenia nášho významného rodáka grófa Emanuela I. Andrássyho. Gróf Emanuel Andrássy jeden z najuznávanejších šľachticov 19. storočia sa narodil v našom kaštieli a vo Vlachove ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design