Klub dôchodcov Vlachovo

Klub dôchodcov Vlachovo vznikol na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Vlachovo dňa 24.3.2006 ako účelové zariadenie obce Vlachovo. Umiestnený je v časti budovy Materskej školy . Podľa štatútu a stanov Klubu dôchodcov v klube sa utvárajú podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov, alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Klub dôchodcov môžu navštevovať občania s trvalým bydliskom vo Vlachove. Výnimky podľa štatútu a stanov udeľuje starosta obce.

Prevádzková doba: klubu je v pondelok, stredu a štvrtok od 15.00 hod. do 19.00 hod.

Vedúci klubu: JUDr. Ján Klobušník.

Činnosť klubu: organizovanie záujmových krúžkov

  • turistický
  • hudobný
  • šikovných rúk
  • ďalšie podľa záujmu
  • organizovanie domácich a zahraničných zájazdov
  • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  • organizovanie besied, prednášok
  • organizovanie športových podujatí

Klub doteraz zorganizoval mimo pravidelnej činnosti podujatia, prehliadku a ukážky techniky maľovania veľkonočných vajíčok, stretnutie jubilantov .


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design