Oznámenie verejnou vyhláškou

(5.6.2013) Oznámenie verejnou vyhláškou - Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., prostredníctvom Východoslovenskej energetiky a.s. pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej predmetom je úprava kmeňových 22 kV vedení. ...viac


Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove

(5.6.2013) Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (6 poslancov). Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia... ...viac


Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Zhotovenie oporného múru za budovou mlyna

(1.6.2013) Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Zhotovenie oporného múru za budovou mlyna ...viac


Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia farského plota

(1.6.2013) Výzva na súťaž: zákazka s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia farského plota ...viac


Vlachovčania v Helsinkách

(27.05.2013)V dňoch od 9. do 14.5. sme sa s mojím bratom Michalom zúčastnili štyroch zápasov na MS 2013 v hokeji, ktoré sa tohto roku konali v Hartwall Arene v Helsinkách. ...viac


Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove

(22.5.2013) Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (5 poslancov). Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia... ...viac


VÝROČNÁ SPRÁVA - Obce Vlachovo za rok 2012

(22.05.2013)Vážené dámy, vážení páni,
Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení Obce Vlachovo za rok 2012. ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design