Zrušenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy

(08.07.2011)Z dôvodu porušenia § 25 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...viac


Prihláška na IX. Vlachovský remeselnícky jarmok

(30.05.2011)Záväzná prihláška na IX. Vlachovský remeselnícky jarmok - 13.8.2011 vo Vlachove ...viac


Zápisnica z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove

(21.06.2011)Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa 7. júna 2011 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove ...viac


„Parobci“ z FS Stromíš, stavali máje

(21.06.2011) „Parobci“ z FS Stromíš, v rámci zachovávania ľudových tradícií, stavali máje. Udalosť sa začala v sobotu 11.júna 2011 o 13:00 hod. ...viac


Plán práce MO MS vo Vlachove

(20.06.2011)Plán práce Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vlachove a Zápisnica z rokovania Okresnej rady pri DMS v Rožňave zo dňa 27.5.2011 o 15,00 hod ...viac


Jednanie o zabezpečení protipovodňových opatrení

(14.06.2011)Záznam z komisionálneho jednania zabezpečenia protipovodňových opatrení, konaného dňa 13.6.2011 vo Vlachovoe ...viac


Svetový deň životného prostredia

(02.06.2011)Elektromagnetické pole a zdravie - elektrické a elektronické systémy sa stali natoľko dôležitými, že je takmer nemožné predstaviť si náš život bez nich ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design