Výzva na súťaž - zákazka s nízkou hodnotou

(5.4.2012) Výzva na súťaž zákazka s nízkou hodnotou - Dotvorenie ústredného priestranstva Obce Vlachovo – rekonštrukcia mosta cez potok ...viac


Hornogemerská junácka pasovačka - 2012

(3.4.2012)Primátor mesta Dobšiná a starostovia obcí Betliar, Gemerská Poloma, Henckovce, Kobeliarovo, Nižná Slaná, Gočovo, Vlachovo, Vyšná Slaná, Rejdová, Dedinky a Stratená vyhlasujú celoročnú športovú súťaž medzi obcami Horného Gemera. ...viac


Prihláška na 8. Vlachovský remeselnícky jarmok

(28.03.2012)Oznamujeme všetkým záujemcom a remeselníckym výrobcom, ktorí majú záujem o predaj svojich výrobkov na Vlachovskom jarmoku, aby posielali svoje žiadosti ...viac


Vyhlásenie času zvýšeného nebzpečenstva vzniku požiarov 2012

(19.3.2012)V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ...viac


22. marec - Svetový deň vody

(19.3.2012)Voda bola a je hlavnou podmienkou vývoja a existencie človeka. Poskytuje človeku potrebné existenčné podmienky a zabezpečuje mu časť výživy ...viac


Na kamennom pódiu opäť Jozefovské jarné spevy

(14.3.2012)„A pred Jozefom v tot týžden, išla Jozefka na ohen...“ Tieto, ale aj iné slová zaznejú 18. marca 2012 na Skavke vo Vlachove. ...viac


Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom okrsku Vlachovo

(14.3.2012)Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: ...viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design