Miestny chodník k technickej pamiatke Ľadovni

(03.11.2009)Obec Vlachovo za spolupráce s miestnymi turistami a Občianskym združením Štromíš, za účelom sprístupnenia, poznania a propagovania jedinečnej technickej pamiatky Ľadovne, zabezpečila upravenie, očistenia a vyznačenie miestneho chodníka ...viac


Husľová škola Vlachovo

(26.10.2009)Občianske združenie STROMÍŠ v spolupráci s MO Matice slovenskej vo Vlachove organizovalo v dňoch 16. a 17.10.2009 už druhé stretnutie husľovej školy. Stretnutia sa zúčastnilo osem detí. ...viac


Deň otvorených dverí FS Stromíš

(16.10.2009)Pozývame všetkých milovníkov folklóru na Deň otvorených dverí FS Stromíš, ktorý sa uskutoční dňa 24. 10. 2009 (sobota) o 14:00 hod. v Klube dôchodcov. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem o vlachovský folklór ...viac


Kovozink Dobšiná - Výzva verejnosti a zúčastneným osobám

(07.10.2009)Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka“, ...viac


Kurz paličkovanej čipky

(01.10.2009)Občianske Združenie Stromíš Vlachovo otvára v rámci svojej činnosti TVORIVÚ DIELŇU kurz paličkovanej čipky. Cieľom kurzu paličkovanej čipky ...viac


ROEP

(30.09.2009)Správa katastra Rožnava zverejnuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vztahov k nim v k.ú. Vlachovo. ...viac


IV.ročník turistického pochodu Muzikantským chodníkom

(28.09.2009)Obec Vlachovo organizuje v sobotu 10. októbra 2009, turistický pochod Muzikantským chodníkom. Štart o 8.00 hodine ... viac


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design