Svetový deň vody

V roku 1993 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec ako Svetový deň vody.

Pri tejto príležitosti RÚVZ so sídlom v Rožňave dňa 22.3.2011 usporiada Deň otvorených dverí

V rámci tohto dňa Vám odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8.00 do 14.00 hod. poskytnú poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre človeka.

Mgr. Petronela Vargová
poverená zastupovaním ved. oddelenia HŽPaZ


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design