Medzinárodné stretnutie Slovákov v Slovenskom Komlóši

Organizácia komlošskych Slovákov, Slovenské regionálne kultúrne centrum, Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši pozvala MO MS vo Vlachove na "Medzinárodné stretnutie Slovákov v Slovenskom Komlóši" (Maďarsko), ktoré sa bude konať 27.-29. apríla 2012.

Na základe rozhodnutia výboru MO MS a po konzultácii so starostom obce Vlachovo, pozvanie našich družobných partnerov bolo prijaté a delegácia obce v zložení: starosta obce Ing. Peter Pakes, predseda MO MS JUDr. Ján Klobušník, riaditeľka DMS v Rožňave Ing. Halková Zlatica, člen výboru Ivan Rybár, a členovia Mo MS Ján Gallo a Richard Tomko sa na tomto kultúrnom stretnutí dolnozemských Slovákov zúčastnia dňa 28.-29.4.2012. Náklady na prepravu budú hradené z prostriedkov MO MS vo Vlachove a zúčastnených účastníkov.

JUDr. Ján Klobušník


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design