07. apríl 2013 Svetový deň zdravia (World Health Day)

Témou na rok 2013 je Vysoký krvný tlak (hypertenzia).

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) zvyšuje riziko rozvoja srdcovocievnych ochorení vrátane infarktu myokardu, porúch srdcového rytmu, mozgových príhod, zlyhania obličiek, ale aj slepoty. 13% všetkých úmrtí ide na vrub vysokého krvného tlaku. Jeden z troch dospelých ľudí na svete má podľa štatistík krvný tlak zvýšený. Veľmi veľa ľudí však ani nevie, aký ma krvný tlak, ani aký je optimálny krvný tlak (120/80 mmHg). Dôležité je vedieť, že vo väčšine prípadov je možné zdravým a striedmym životným štýlom (pestrá a vyvážená strava a dostatok pohybovej aktivity) hypertenzii predísť. Zároveň sa táto porucha dá veľmi dobre diagnostikovať a liečiť. Cieľom tohtoročného svetového dňa zdravia je zvýšiť informovanosť a vedomosti o vysokom krvnom tlaku a o tom, ako mu predchádzať respektíve ako ho správne manažovať.

Pri tejto príležitosti budú odborní pracovníci oddelenia podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 05.04.2013 v čase od 08.00 do 12.00 na ÚPSVaR v Rožňave pre zamestnancov a klientov vykonávať meranie krvného tlaku, pulzu, antropometrických ukazovateľov, meranie množstva telesného tuku a vyšetrenie fajčiarov prístrojom Smokerlyzer.

Mgr. Silvia Lengová
oddelenie podpory zdravia
RÚVZ Rožňava


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design