Aj tento rok môžete darovať 2% z už odvedenej dane pre naše OZ Stromíš Vlachovo

Občianske združenie Stromíš je dobrovoľné združenie ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú udržiavaniu kultúrnych zvykov, tradícií a obyčajov našej obce. Zastrešuje činnosť folklórneho súboru Stromíš, ktorý úspešne reprezentuje obec Vlachovo doma aj v zahraničí.

Darovaním 2% z Vašich daní podporíte činnosť nášho združenia.

Finančné prostriedky budú v plnej výške použité na zabezpečenie a usporiadanie kultúrnych podujatí v obci Vlachovo, na organizovanie sústredení s nácvikom nových tancov a folklórnych pásiem, nahrávanie CD a v neposlednom rade na nákup krojových súčiastok, čižiem a krpcov.

Tlačivo na odvod dane si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke www.stromis.vlachovo.eu.

Za každú pomoc vopred veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Martina Gálová, OZ Stromíš

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design