NATUR-PACK, a.s. - Organizácia zodpovednosti výrobcov

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera,plastov, kovov a nápojových kartónov) v partnerských samosprávach.

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

... viac info v PDF letáčiku NATUR-PACK


Odpadové obaly zošlapujte prosím! Aby smetiary nezvážali vzduch.

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design