Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Vlachovo / PS /

V dôsledku opatrení Vlády SR v boji s Koronavírusom sa tohtoročné Valné zhromaždenie PS / VZ / v súlade s novelizáciou zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. uskutoční korešpodenčnou formou. Každému členovi PS budú doručené všetky materiály, ktoré sa v zmysle programu VZ majú prerokovať, vrátane voľby predsedu PS, výboru PS a Dozornej rady a celkového Uznesenia z VZ. Vzhľadom na vysoký počet členov PS ( 240 ) je možné niektorým členom zaslať všetky dokumenty elektronickou poštou. Rovnako môže člen PS elektronickou poštou zaslať výboru svoje stanovisko, prípadne otázky, na ktoré bude výbor povinný tým istým spôsobom odpovedať.

Členom PS, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie s výborom budú materiály zaslané v písomnej forme prostredníctvom Slovenskej Pošty, alebo osobným doručením v obci Vlachovo. Svoje stanovisko členovia oznámia formou návratky, ktorú vhodia do poštovej schránky PS, alebo návratku vrátia poštou. Výbor Pozemkového spoločenstva Vlachovo preto žiada všetkých členov , ktorí majú e-mailovú adresu, aby ju nahlásili na info@psvlachovo.sk najneskôr do jedného týždňa od zverejnenia tohto oznamu, t.j. do 5, marca 2020.

Výbor PS žiada všetkých členov PS o zodpovedný prístup k danému problému.

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design