Aktivity Miestneho odboru MS vo Vlachove

Na základe plánu práce MO MS na rok 2009 a 2010 sa dňa 20.2.2010 uskutočnila pracovná cesta do Slovenského Komlóša( Tótkomlóš -Maďarsko), ktorú z poverenia výboru MO MS vo Vlachove vykonali: Juraj Bendik-predseda MO MS, Mgr. Juraj Kováč – starosta obce, Ivan Rybár – člen výboru MO, Ján Gallo a Štefan Bendik ako členovia skupiny „Starovlachovská muzika“. Poslaním delegótov bolo vystúpiť v programe organizátorov „Slovenského bálu“ ktorý organizovala Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši na deň 20.2.2010 a na ktorý bál boli naši zástupcovia pozvaní. Pri tejto príležitosti bola podpísaná“ Dohoda o vzájomnej spoluprác“ medzi MO MS vo Vlachove v zastúpení jeho predsedom Jurajom Bendíkom a Organizáciou komlóšskych Slovákov v Tótkomlóši v zastúpení predsedníčkou Annou Molnárovou.

Možno konštatovať, že pracovná cesta našej delegácie bola úspešná a o jej priebehu a výsledku Vás touto cestou v mene výboru MO MS vo Vlachove informujem. Dovoľte mi však, aby som touto cestou poďakoval v mene výboru MO MS ako jeho podpredseda Obecnému zastupiteľstvu vo Vlachove a najmä starostovi obce Mgr. Jurajovi Kováčovi za úhradu cestovných nákladov, jeho osobnú reprezentáciu na „Slovenskom bále“nie len vo funkcii starostu obce ale aj ako členovi hudobnej skupiny „Starovlachovská muzika“, ktorej členovia svoju Obec Vlachovo vzorne reprezentovali.

Spracoval: JUDr. Ján Klobušník, podpredseda MO MS


Komlóšsky slovenský bál - S novými priateľmi zo Slovenska » celý článok na www.luno.hu


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design